FANDOM


La Taca és un argot construït especialment per la llengua catalana, següent el model del argot verlan del francès que, consisteix en invertir l'ordre de les síl·labes d'una mateixa paraula per a tornar-la incomprensible. Així el nom d'aquest argot "la Taca" [la-ta-ka] és la versió al revés de "Català" [ka-ta-la].

 • bacta - tabac
 • barrum (la) - rumba
 • blarram (la) - rambla
 • bòlfut (el) - futbol
 • cama - maca
 • cata (la) - taca
 • canta la tarpo - tanca la porta
 • cantar - tancar
 • casimu (la) - musica
 • Cèmer - Mercè
 • cèsmer - mercès
 • ciagra (la) - gràcia
 • Ciagra - Gràcia
 • ciesgra - gràcies
 • cuma - maco
 • damer ~ darma (la) - merda
 • danatima (la) - matinada
 • datar (la) - tarda
 • déua - adéu
 • Discau - Euskadi
 • dorta (la) - tardor
 • dranma (la) - mandra
 • drape (la) - pedra
 • encè ~ entcè - cent
 • ènt-cilmí - cent-mil
 • escuba - basc(os)
 • esdú ~ guesdú - dues (dugues)
 • estrè - tres
 • etllè (la > l') - llet
 • etsè - set
 • eudè - deu
 • eu-dilmí - deu-mil
 • fonleta (la) - telèfon
 • gacar - cagar
 • gallrigui (el) - guirigall
 • gonèxar - xarnego
 • guallen (la) - llengua
 • igèl·loc (l') - col·legi
 • ilmí - mil
 • incs - cinc
 • invi ~ intvi - vint
 • ispa (l') - país
 • issis - sis
 • jàmen ~ genmar - menjar
 • japlú (la) - pluja
 • la taca - argot al revés del català
 • laltma - malalt
 • latge (un) - gelat
 • lecó (el) - cole [col·legi]
 • liamifa (la) - família
 • lipo (el~la) - poli[cia]
 • llacar - callar
 • llapa (la) - palla
 • Llatecas - Castella
 • llatecas (el) - castellà
 • lletbill ~ lletbit (el) - bitllet
 • maca (la) - cama
 • màger (el) - germà
 • mànager (la) - germana
 • mentla (el) - lament
 • mentlama - malament
 • meó ~ mehó (un) - home
 • mèpri - primer
 • mírdo > mirdar - dormir
 • naar - anar [> jo atxbà, tu asvà, ell avà, nos. nèma, vos. nèua, ells anvà]
 • Nabar - Barna
 • nadó ~ noda (la) - dona
 • naga (la) - gana
 • Nalòcebar ~ Nalòçarba - Barcelona
 • Nalòdaba - Badalona
 • namàssem ~ namàsset (la) - setmana
 • nane (la) - nena
 • naple - plena
 • nirtar - tenir
 • nissom (el) - somni
 • nitnabó - bona nit
 • noudi - dinou
 • nulla (la) - lluna
 • nuna (el) - nano
 • Nyalutaca ~ Nyalatuca - Catalunya
 • Nyaspa - Espanya
 • nyolpas (els) - espanyol[s]
 • ocfó (el > l') - foc
 • ounò - nou
 • osdó - dos
 • pàies (el) - espai
 • pàller - llepar
 • parxo > parxar - xupar
 • pressem - sempre
 • prevès (el) - vespre
 • Radona ~ Raduana - Andorra
 • rafó - fora
 • rancà - encara
 • ràsper - esperar
 • ravemapri (la) - primavera
 • rebeuar - beure
 • reca (el) - carrer
 • remà (la) - mare
 • repà (el) - pare
 • reveuar - veure
 • rigui (el) - guiri
 • Sabar (el) - el Barça
 • Safran (el) - França
 • setdi - disset
 • sogó (el) - gos(sos)
 • stafe (la) - festa
 • susmos ~ sumos (els) - mossos
 • tabaco (el) - cubata
 • tamenlar - lamentar
 • taquàncin - cinquanta
 • tarànno - noranta
 • taranqua - quaranta
 • tarpo (la) - porta
 • tassanse - sessanta
 • tatanse - setanta
 • tatànvui - vuitanta
 • tatipa - petita
 • tatrèn - trenta
 • tàtziu (la) - ciutat
 • tialalma (la) - malaltia
 • tima (el) - matí
 • titpe ~ titpa - petit
 • tíues ~ tíuis (el) - estiu
 • trequa - quatre
 • tuxa (el) - xato
 • tzedó - dotze
 • tzessè - setze
 • tzetrè - tretze
 • uitvú ~ tuivú - vuit
 • verni (el) - hivern
 • vuitdi ~ vuidi - divuit
 • xapir - pixar
 • xecó ~ xacó (el) - cotxe
 • zeòn - onze
 • zequin - quinze
 • zetòrca - catorze
 • zico (el) - cosí

_

Zlang! ~ 2005-2015

Interférence d'un bloqueur de publicité détectée !


Wikia est un site gratuit qui compte sur les revenus de la publicité. L'expérience des lecteurs utilisant des bloqueurs de publicité est différente

Wikia n'est pas accessible si vous avez fait d'autres modifications. Supprimez les règles personnalisées de votre bloqueur de publicité, et la page se chargera comme prévu.

Sur le réseau FANDOM

Wiki au hasard